Zapisnik sa vanrednog izbornog Zbora pridruženih članova BSS održanog 12. Marta 2021. Godine.

Pridruženim članovima BSS

Poštovani članovi,

U prilogu vam dostavljamo Zapisnik sa vanrednog izbornog Zbora pridruženih članova BSS održanog 12. Marta 2021. Godine.

Obaveštavamo vas da je dosadašnji Predstavnika Nenad Knežević razrešen funkcije, a da je za novog Predstavnika pridruženih članova BSS izabran Nikola Novotni – ABN Sajkling – Stara Pazova.

Za sve potrebne informacije stojimo Vam na raspolaganju,

S poštovanjem,

Saša Gajičić

Generalni sekretar 
BICIKLISTIČKI SAVEZ SRBIJE
11000 Beograd, Terazije 35
Tel/fax: +381 11 3234616
mob: 381 (0) 63 8251430
office@bss.rs
www.bss.rs