Za prvu registraciju – potvrda o ADAS edukaciji

Iz kancelarije Biciklističkog saveza Srbije stigao je dopis da je za registraciju samo novih takmičara koji se prvi put registruju, pored zahteva i dosadašnje dokumentacije, potrebno dostaviti i potvrdu o obavljenoj antidoping edukaciji koju BSS sprovodi u saradnji sa Antidoping agencijom Srbije.
Takmičari koji su prethodne godine obavili antidoping edukaciju istu ne treba ponovo da rade. Antidoping edukacija sprovodi se popunjavanjem upitnika u elektronskom obliku kome se pristupa preko linka

www.adas.org.rs/edukacija/osnovna-antidoping-edukacija

Posle uspešno završene ADAS edukacije, svako pojedinačno dobiće potvrdu na
svoj mail koji je potrebno odštampati i dostaviti uz dokumentaciju za registraciju.