Ванредна Изборна Скупштина БСС

Поштовани,

Обавештавамо вас да је дана 09. Фебруара 2021. године Радомир Павловић у име више од трећине чланова Скупштине поднео захтев за сазивање хитне Ванредне Изборне Скупштине Бициклистичког савеза Србије.

У складу са Статутом члан 29. став 2. а по наведеном захтеву иста се заказује за Недељу 21. Март 2021. године. Позив са местом и сатницом одржавања биће достављен у роковима предвиђеним Статутом.

У вези наведеног захтева обавештавамо вас да наведене тачке Дневног реда: 4,5,6,7, и 8. а које се односе на избор нових органа БСС нису законите у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине и ништавне су, јер није спроведен ванредни изборни поступак. У случају поступања по њима Бициклистички савез Србије уводи се у спорове што верујемо да није интерес ни једне чланице Бициклистичког савеза Србије.

У вези тачке 11. Дневног реда -Усвајање Календара Бициклистичког савеза Београда по захтеву Б.К.Борца, Б.К.Металца, Б.К.Дубла и Б.К.Фанатика, обавештавамо вас да Скупштина Бициклистичког савеза Србије није у надлежности за доношење такве одлуке јер је у питању календар другог територијално-гранског савеза.

У прилогу вам достављамо одлуку Управног Одбора.