Put ka uspehu – entuzijazam, usavršavanje i novo sudijsko zvanje

Nakon završenog programa stručnog osposobljavanja sudija u planinskom biciklizmu, Marko Rosić  Elit nacionalni komesar za drum, uspešno je položio ispit za zvanje Elit nacionalni komesar za planinski biciklizam.

Marko će u narednom periodu imati priliku da stečeno znanje primeni i u praksi na takmičenjima u Kanadi, gde se trenutno nalazi.

Sistemski rad i školovanje naših sudija pokazali su da je to bio ispravan put, a time su postepeno  stvarani uslovi da naše sudije sa najvišim zvanjima,  svoja novostečena znanja i iskustva, mogu da prenesu Nacionalnim sudijama u okviru Biciklističkog saveza i da ih primene u obuci i pripremi kroz seminare i predavanja.

Nadamo se da će Marku entuzijazam i usavršavanje svog rada, otvoriti put ka sudijskoj eliti Svetske biciklističke unije (UCI) i  da će biti u prilici da svoje sudijsko iskustvo prenese i  na naše mlade sudije u Srbiji.