Preporuke i mere u vezi sa aktuelnom situacijom oko epidemije KOVID 19