Održan upravni odbor BSS

Usvojen nacrt novog statuta

Na Upravnom odboru Biciklističkog saveza Srbije rešene su i dve najvažnije stavke- Usvojen je Nacrt novo statuta i poslovnika o radu Skupštine BSS. To podrazumeva da je i otvorena javna rasprava u trajanju od trideset dana, posle čega će na narednoj skupštini da bude usvojen novi statut i poslovnik. Kvorum je bio popunjen

Otvoren izborni postupak za redovnu izbornu skupštinu

Druga, jednako bitna stvar je da je Upravni odbor Biciklističkog saveza Srbije doneo odluku o otvaranju izbornog postupka za redovnu izbornu skupštinu Saveza (izbor predsednika i članova nadzornog odbora). Rok za dostavljanje kandidature je 10. januar 2017. godine u 23:59 sati. Imenovana je i tročlana komisija koja će koordinirati proces u sastavu Saša Gajičić, Aleksandra Vantović i Danijel Pantić.