Nacionalni seminar na Sajmu sporta

Registacija i u nedelju, 26. novembra

U vezi sa registracijom učesnika Nacionalnog seminara i izdavanjem Sertifikata, iako u programu nije navedeno, registracija će se obavljati i u nedelju 26. novembra pre početka prvog predavanja.
Tako će sportski stručnjaci, koji budu učestvovali samo u nedelju, takođe dobiti sertifikate po završetku svih predavanja.