Lista zabranjenih supstanci koja počinje da se primenjuje od 1. januara 2022

Link za novu Listu zabranjenih supstanci koja počinje da se primenjuje od 1. januara 2022. godine.