Biciklistički savez Srbije na sajmu turizma

Biciklistički savez Srbije će ove godine u saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije na sajmu turizma promovisati Cikloturizam kao vid receprivnog turizma i turističke ponude Republike Srbije.
Stoga pozivamo sve zainteresovane organizacije (formalne i neformalne) i klubove koji bi želeli da iskoriste sajam za promociju svojih projekata, biciklističkih manifestacija ili staza, da svoje promotivne materijale pošalju na adresu Saveza, Terazije 35 Beograd. Materijal treba da bude dostavljen najkasnije do 21. februara do 15 časova.

Srdačno vaš,
Biciklistički savez Srbije