Vanredni prelazni rok

Zahtevi klubova od 1. do 15. juna

Prema Registracionom pravilniku Biciklističkog saveza Srbije, vanredni prelazni rok za takmičare i članove klubova počinje 01. juna i traje do 15. juna 2017. godine..
Svaki registrovani takmičar ili član kluba koji želi da promeni klub u vanrednom prelaznom roku dužan je da u periodu od 1. do 7. juna podnese pisani zahtev za ispisnicu matičnom klubu u Registracionoj komisiji BSS isključivo preporučenom poštom sa povratnicom…
Matični klub je dužan da u roku od 8 dana od dana prijema pošte odgovori na zahtev registrovanog takmičara ili člana kluba za ispisnicu a najkasnije do 15. juna 2017…