VANREDNI PRELAZNI ROK

Start 1. – cilj 15. juna

Prelazni rok za takmičare i članove klubova počinje 01. juna 2018. godine i završava se 15. Svaki registrovani takmičar ili član kluba (m/ž) koji želi da promeni klub u vanrednim prelaznom roku, dužan je da u peripdu 01.06.2018. do 07.06.2018. godine podnese pisani zahtev za ispisnicu matičnom klubu i Registracinoj komisiji BSS isključivo preporučenom poštom sa povratnicom.
Matični klub dužan je da u roku od osam dana od dana prijema preporučene pošte odgovori na zahtev registrovanog takmičara ili člana kluba za ispisnicu, a najkasnije do 15.06.2018….