Registracija za 2021. godinu

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo Uputstvo za registraciju kluba /organizacije, obrazac zahteva za izdavanje licenci i Evidencioni list člana BSS za 2021. godinu.

Prijave za registraciju članova klubova/organizacija podnose se Registracionoj komisiji u redovnom registracionom periodu od 01. decembra do 20. februara.

Registracija članova klubova i organizacija van redovnog registracionog perioda vršiće se jednom mesečno,

s tim da se u jednom mesecu obrađuju prijave za registraciju podnete od 1. do 10. dana istog meseca.

Napomena:

U skladu sa članom 4. Registracionog Pravilnika BSS, izdavanje licenci za 2021 godinu neće biti omogućeno klubovima do izmirenja obaveza iz prethodnog perioda.