REGISTACIJA KLUBOVA

Start 1. decembra, cilj 20. februara

Zahtevi za registraciju Klubova/Organizacija i njihovih članova podnose se Registracionoj komisiji Biciklističkog saveza Srbije u periodu od 01. decembra
2018. do 20. februara 2019. godine. (za takmičare koji će nastupiti na Prvenstvu Srbije u ciklo-krosu 201 9. zahteve treba dostaviti najkasnije 5 dana pre takmičenja).
Visina takse za izavanje licence za prijave podnete od 01. do 31. Decembra 2018. godine iznosi upola manje od propisane takse a za prijave podnete van redovnog registracionog perioda je u duplom iznosu od propisane takse sem za članove koji se prvi put registruju pri Biciklističkom savezu Srbije
Obrazac – Zahtev za registraciju (u prilogu) potrebno je pre popunjavanja umnožiti prema potrebama i broju članova za koje tražite registraciju i izdavanje licence za 2019. godinu.

Evidencioni List člana BSSUputstvo za registraciju 2019ISPISNICAObrazac za licenciranje 2019_v1ZAHTEV ZA ISPISNICU