Redovni prelazni rok

Trka startuje 15. novembra

Redovni prelazni rok za klubove počinje u sredu 15. novembra i trajaće zaključno sa poslednjim danom 2017. godine, 31. decembrom. Svaki registrovani takmičar u obe konkurencije koji želi da promeni klub dužan je da u periodu od 15. novembra do 10. decembra pošalje pisani zahtev za ispisnicu matičnom klubu i registracionoj komisiji Biciklističkog saveza Srbije isključivo preporučenom poštom sa povratnicom.
Matični klub dužan je da u roku od osam dana od prijema preporučene pošte odgovori na zahtev registrovanog takmičara za ispisnicu, najkasnije do 23. decembra.
Svi ugovori između kluba i takmičara potpisuju se na najmanje jednu takmičarsku godinu i moraju da se završe do početka prelaznog roka u godini isteka ugovora.