REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA BSS

Poštovani,

Obaveštavam Vas da su Predsednik i Upravni odbor na sednici održanoj 04.02.2021 doneli odluku o datumu održavanja Redovne izborne skupštine BSS. (odluka u prilogu)

Redovna izborna skupština zakazana je za 14. mart 2021. Godine.

Poziv sa mestom i satnicom održavanja, Dnevnim redom i pratećim materijalom biće dostavljen blagovremeno.

Obaveštavam Vas da su zaključno sa 02.02.2021 godine sprovedeni izborni postupak i procedure u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine BSS.

U prilogu Vam dostavljamo odluke o utvrđivanju liste kandidata za Predsednika i članove Nadzornog odbora.  

Takođe u prilogu Vam dostavljamo izveštaje br. 1 i br. 2 kako za nominaciju Predsednika tako i za nominaciju za članove Nadzornog odbora.

Za sve potrebne informacije stojimo Vam na raspolaganju,

S poštovanjem,

Saša Gajičić

Generalni sekretar 
BICIKLISTIČKI SAVEZ SRBIJE
11000 Beograd, Terazije 35
Tel/fax: +381 11 3234616
mob: 381 (0) 63 8251430
office@bss.rs
www.bss.rs