Redovna Izborna Skupština BSS 14.03.2021.

Poštovani članovi,

U prilogu vam dostavljamo Poziv, Dnevni Red kao i način glasanja i realizacije Redovne izborne Skupštine koja je zakazana za 14.03.2021. sa početkom u 11:00 h u Beogradu.

U prilogu vam dostavljamo prateće materijale.

U prilogu se nalaze Lista kandidata za Predsednika sa programima rada 2021-2024 svakog kandidata, kao i Lista kandidata za Nadzorni odbor.

Nominacioni i kandidacioni postupci objaljeni su na sajtu BSS još u prethodnom period.

Ostatak materiala u skladu sa pozivom za Skupštinu biće dostavljeni u petak 12.03.2021.