Redovna godišnja Skupština BSS

Pogledajte Zapisnik sa sednice u Šidu

Početak Skupštine je u 13,00 časova.

Molimo Vas da preuzmete materijale za Skupštinu.

Dopuna

Na osnovu Člana 28. i na osnovu Člana 32. alineja 8, Statuta Biciklističkog saveza Srbije, u prilogu vam dostavljamo dopunu Dnevnog reda i formular za glasanje.

U Dnevni red Skupštine dodata je tačka 8. Izbor novih članova Upravnog odbora BSS, umesto članova koji su dali ostavke na tu funkciju.

U prilogu:

–          Dnevni red   – strana 2 Skupštinskog materijala

–          Izbor radnih tela Skupštine i biografije predloženih kandidata za članove UO – strana 4 Skupštinskog materijala

–          Formular za glasanje sa 8 tačaka Dnevnog reda.

PREDSEDNIK

Radomir Pavlovic,prof