Kamp za perspektivne takmičare od 5. do 28. avgusta

Kamp mladih biciklista „Beograd 2018“ u organizaciji Biciklističkog saveza Srbije održaće se od 5. do 28. avusta 2018. godine. Uz nekoliko tematskih oblasti Biciklizam drum, Planinski (MTB) biciklizam, Pista, BM IKS, Bicikl, Savremene tehnologije u sportu, Metodika treninga, Zdravstvo i Žene u sportu, mladi biciklisti će moći i da osim planiranih treninga i priprema posećuju i razne trebine i dpredavanja. Smeštaj je u Domu učenika.
Uz trenere i demonsrtatore, polaznici kampa, vozači koji su na spisku a uzrasta od 13 do 19 godina više od tri nedelje imaće bogat plan i program rada.