Javna rasprava o Nacrtu novog Poslovnika o radu Skupštine BSS i Nacrtu izmena i dopuna člana 17 i člana 27 Statuta BSS.

U prilogu Vam dostavljamo obaveštenje o otvaranju Javne rasprave o Nacrtu novog Poslovnika o radu Skupštine BSS i Nacrt izmena i dopuna člana 17 i člana 27 Statuta BSS.

Takođe u prilogu Vam dostavljamo Odluke Upravnog odbora o usvajanju, kao i Nacrt novog Poslovnika o radu Skupštine BSS i Nacrt izmena i dopuna člana 17 i člana 27 Statuta BSS.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu novog Poslovnika o radu Skupštine BSS i Nacrtu izmena i dopuna člana 17. i člana 27. Statuta BSS trajaće do 23. novembra do 12:00 časova, zaključno sa kojim datumom će biti uzete u razmatranje eventualne sugestije i primedbe pristigle u BSS u pisanoj formi.

Za sve potrebne informacije stojimo Vam na raspolaganju,