FORMIRAN TRENERSKI TIM, NEMANjA VAJS NA ČELU

Programska komisija BSS na svojoj sednici održanoj dana 18.11.2018. godine, u cilju što boljeg praćenja treniranosti i ranom prepoznavanju potencijala kod sportista formirala je trenerski tim koji će raditi sa prepoznatim talentima.
Za rukovodioca i odgovorno lice trenerskog tima određen je Nemanja Vajs. Nemanja Vajs je završio visoku spotsku školu sa usmerenjem biciklizma i u organiozaciji svetske biciklističke federacije UCI u Iglu Švajcarska sa uspehom savladao sva tri nivoa I, II i III obučenosti za trenera u biciklističkom sportu.
Za saradnike su izabrani Nebojša Jovanović olimpijac iz Atine i Pekinga sada trener i Miloš Miladinović, bivši biciklista apsolvent Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu sa specijalizaciojom biciklizam.
Biciklistički savez Srbije je u 2018 godini izvršio nabavku savremene opreme za treniranje i praćenje treniranosti biciklista sa željom unapređenja biciklističkog sporta u Srbiji uz primenu savremenih metoda i tehničkih pomagala.
Uzimajući u obzir napred navedeno stvorila se ideja za formiranje prvog Dijagnostičkog trening centra Biciklističkog saveza Srbije.