FORMIRAM DIJAGNOSTIČKI TRENING CENTAR BSS

Shodno odluci Programske komisije BSS o unapređenju rada sa mladim sportistima formiran stručni tim za nadzor u radu i praćenje treniranosti biciklista.
Biciklistički savez Srbije u saradnji sa BK Novi Sad je oformio prvi Dijagnostički trening centar sa našom savremenom opremom i našim stručnjacima.
DTC BSS se nalazi u Novom Sadu u ulici Augusta Cesarca 1, (GPS 45.251623, 19.83951 )
Tokom ove nedelje sprovode se probna testiranja sa novom opremom. Prvo Inicijalno testiranje za prepoznate talente na osnovu postignutih rezultata na velikim takmičenjima u 2018 godini, sprovešće se u decembru mesecu 2018 godine.