Redovna Skupština u subotu 19. novembra

Redovna Skupština Biciklističkog saveza Srbije održaće se u subotu, 19. novembra 2016. godine sa početkom u 13:30 časova. Mesto održavanja Skupštine je u hotelu „Slavija“ (Garni) u sali Panorama na 7. spratu (ulaz iz Ulice Svetog Save).

Na dnevnom redu biće jedanaest tačaka:
1. Izbor radnih tela
2. Izveštaj verifikacione komisije
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine BS Srbije
4. Usvajanje Statuta Biciklističkog saveza Srbije u skladu sa izmenama Novog zakona o sportu
5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine BSS u skladu sa izmenama Novog
zakona o sportu
6. Izveštaj o radu saveza za 2015. godinu
7. Izveštaj Nadzornog odbora za 2015. godinu
8. Finansijski izveštaj za 2015. godinu
9. Program rada i finansijski plan za 2016. godinu
10. Promena neaktivnih članova Upravnog odbora
11. Razno

Proglašenje najboljih u 2016. godini

Uvertira u redovnu Skupštinu Biciklističkog saveza Srbije, biće proglašenje najboljih takmičara i ekipa u generalnom plasmanu Kupa Srbije u drumskom i MTB (planinskom) biciklizmu.
Skup je zakazan takođe za subotu, 19. novembra u 12:30 sati u sali Panorama hotela „Slavija“ (Garni).
Tom prilikom biće uručena priznanja laureatima, a čelnici BSS upriličiće i svečani koktel.