Počeo prelazni rok

Start 15. novembra, cilj 15. decembra 2016.

Redovni prelazni rok za klubove a u skladu sa pravilnikom Biciklističkog saveza Srbije počeo je 15. novembra i traje do 15. decembra 2016. godine. Svaki registrovani takmičar koji želi da promeni klub dužan je da u tom periodu podnese pisani zahtev za ispisnicu matičnom klubu kao i Registracionoj komisiji BSS.
Svi ugovori između klub i takmičara potpisuju se na najmanje jednu takmičarsku godinu i moraju da se završe do početka prelaznog roka u godini isteka ugovora. O pojedinosti prelaznog roka, pravilima i svim dodatnim informacijama možete se informisati u zvaničnim biltenima ili na sajtu BSS.